Ulotka dla  pacjenta


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Raphacholin Forte ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Raphacholin Forte
Acidum dehydrocholicum
tabletki powlekane, 250 mg

1 tabletka zawiera
Substancja czynna:  Kwas dehydrocholowy - 250 mg
Substancje pomocnicze: wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej (10-15:1): [wyciąg natywny (20-30:1) 50%, maltodekstryną 50%, ekstrahent - woda], olejek miętowy celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetyloskrobi, skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, sodu laurylosiarczan, węgiel leczniczy, powłoczka Aqua Polish black 081.06 o składzie: hypromeloza, laktoza jednowodna, talk, makrogol, tlenek żelaza czarny (E 172), indygotyna (E 132).

Opakowanie jednostkowe zawiera 10 lub 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Św. Mikołaja 65/68, 50–951 Wrocław.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Raphacholin Forte i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Raphacholin Forte
3. Jak stosować lek Raphacholin Forte
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Raphacholin Forte
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Raphacholin Forte

1. Co to jest lek Raphacholin Forte i w jakim celu się go stosuje
Raphacholin  forte jest lekiem zawierającym kompozycję kwasu dehydrocholowego
z dodatkiem wyciągu z czarnej rzodkwi, o działaniu zwiększającym objętość wydzielanej żółci (żółciopędnym) oraz przyspieszającym jej transport do dwunastnicy. Zwiększona ilość żółci pobudza pracę jelita grubego, a także wykazuje działanie osmotyczne, dzięki czemu produkt posiada łagodne działanie przeczyszczające.
Wskazania do stosowania. Lek stosuje się w niedostatecznym wydzielaniu żółci przez wątrobę i niestrawności objawiającej się wzdęciami, bólami brzucha, odbijaniem, nudnościami, zaparciem oraz jako łagodny środek przeczyszczający.  

2. Zanim zastosuje się lek Raphacholin Forte
Przeciwwskazaniem do stosowania leku są: ostre i przewlekłe schorzenia wątroby,
ostre stany zapalne w obrębie przewodu pokarmowego, niedrożność dróg żółciowych
i przewodu pokarmowego. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Zachować szczególną ostrożność, stosując lek Raphacholin Forte, gdyż: w przypadku kamicy żółciowej lub przewodowej lek stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
W zaparciach nie należy stosować leku bez konsultacji z lekarzem dłużej niż tydzień.
Nie należy przekraczać dawki 6 tabletek (co odpowiada 1,5 g kwasu dehydrocholowego) na dobę. Stosowanie leku Raphacholin Forte u dzieci. Leku nie należy stosować u dzieci. Stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn. Nie stwierdzono  wpływu leku Raphacholin forte na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych
i obsługę maszyn. Stosowanie innych leków. Dotychczas nie opisano interakcji z innymi lekami. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach,
nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Raphacholin Forte

W przypadku niestrawności: dorośli doustnie 1 tabletkę po jedzeniu, w razie potrzeby dawkę zwiększyć do 3 tabletek dziennie. W przypadku zaparcia: dorośli 2 tabletki jednorazowo. Efekt przeczyszczający spodziewany jest do 6 godzin. W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana. W przypadku znacznego przedawkowania, wielokrotnie przekraczającego proponowane dawki  mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka. W przypadku pominięcia dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane
Mogą wystąpić: biegunka, nudności, wymioty oraz inne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Jeśli objawy nie ustąpią należy zgłosić się do lekarza. U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Raphacholin Forte
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego        
tel. 071 321-86-04 w. 123
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Św. Mikołaja 65/68, 50 – 951 Wrocław

Żadna z informacji przedstawionych w tym serwisie nie stanowi diagnozy ani zalecenia lekarskiego. We wszystkich sprawach zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem.

Raphacholin Forte. Skład: substancja czynna: 1 tabletka zawiera 250 mg kwasu dehydrocholowego. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania: lek stosuje się w niedostatecznym wydzielaniu żółci przez wątrobę i niestrawności objawiającej się wzdęciami, bólami brzucha, odbijaniem, nudnościami, zaparciem oraz jako łagodny środek przeczyszczający. Przeciwwskazania: ostre i przewlekłe schorzenia wątroby, ostre stany zapalne w obrębie przewodu pokarmowego, niedrożność dróg żółciowych i przewodu pokarmowego. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Kategoria dostępności: bez recepty. Pozwolenie nr 10465. Podmiot odpowiedzialny: Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" SA.

© 2010 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław, zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS:0000104938. Kapitał zakładowy 2 334 500 zł w całości opłacony. NIP 897-10-01-555

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.